Планета виходить на майдан

Часто чути таку думку, особливо в українському суспільстві: «Про­блеми екології – це проблеми тих, хто має гроші, нехай вони цим і переймаються». Та чи насправді те, що відбувається з Землею, тобто все: і забруднення пові­тря, і води, і ґрунту –  проблема лише ви­сокорозвинених і економічно успішних держав? Спробуймо відповісти на це запитання, подивившись лише на останні події в Україні і Європі.

Соціальні труднощі Греції, де люди, які ще вчора мали високооплачу­вану роботу, чи взагалі роботу, втрачають її; змушені ночувати під мостом, як бездомні, та й, правду кажучи, такими вони стають, бо заробіток знайти важко, а ціни, навіть на найнеобхідніше, не стоять на місці. Протести в Лон­доні че­рез пенсійну реформу. Здавалося б така держава як Велика Британія, що й досі є в топі високорозвинених Європейських держав, не мала бути на­віть торкнута кри­зою, а тим більше говорити про можливість банкрутства.

Що вже казати про реалії України, де постраждалі від Чор­нобильської катас­трофи, оголосивши голо­дування вима­гають від держави до­держання їхніх конституцій­них прав, а діти війни, воїни-афганці акціями протесту, як не ди­вно, але вимагають  те саме – захист їхніх прав на життя. Так, захист життя, яке на пряму залежить і від матеріального се­редника, та­кого як гідна пенсія, що покриє витрати на харчі, медицину (про відпочинок, хоч раз на рік для бі­льшості наших пенсіоне­рів певно не варто й говорити, бо з реалій зрозуміло, що це демагогія). Витрати на комунальні послуги, поки що су­бсидіює дер­жава, та з кожним кварталом умови отримання до­помоги стають все жорст­кіші.

Може здатися, до чого тут питання екології, якщо гово­риться про проблеми соціального характеру, які є ва­жливіші ніж підвищення темпера­тури Землі на декілька градусів. Але по­дивіться ще раз, про що йшла мова? Хіба не про найменш захищені верстви суспі­льства? Хто страждає? Хіба не найслабший? Страждає той, хто не може захистити себе. Чому є природна причина – з віком (чи через серйозні травми) людина стає слабшою і потре­бує допо­моги від інших, якої, на жаль, не отримує, а взамін лише обіцянки. Та якщо, права соціальних груп відстоюють і захищають ці ж верстви, то це  вже стає крити­чним.

А тепер лише спроектуймо все вище перелічене до Землі на якій живемо. Згадаймо хоча б останні декілька місяців, коли Планета «виходила на мітинг», відстоюючи свої права на належне до неї ставлення. Хіба землетруси, повені, недавнє повідомлення, що через зміну сезонів дощів на Африканському континенті без врожаю, а отже голо­дним, може залиши­тися майже весь континент, не є сигналом, щоб замість обіцянок перейти до дій? А те, що протягом осінніх місяців в таких областях, як Івано-Франків­ська і Тернопільська (наголошую на них, бо живу поряд), дощів майже не було, а отже більшість посівів озимини не зійшло. Та й чо­мусь так виглядає, що вже завтра перший день зими, а «гідного» дощу так і не було, чи не є це повідомленням, про «перспективу» Африканського кон­тиненту? Виглядає, що наслідки змін клімату відчувають, як передові дер­жави, так і ті, що є на шляху розвитку  в політичному, соціальному і економі­чному напрямах. Та задаймо ще одне питання (риторичне): «Кому буде важче пе­режити наслідки зміни клімату на планеті»?

Земля виходить на майдан, та він не знаходиться в Києві, Лондоні, чи Афінах. Він розмістився по всій Планеті, про цей «протест говорять Святіший Отець Вене­дикт XVI, єпископи всіх Церков (недавнє звернення Єпископів Африки і протестантських пастирів), різноманітні наукові дослідження вже «кричать» про потребу негай­ної реакції на «майдан Планети», в іншому разі може настати та критична точка, після якої стан клімату, сприятливий для людства, буде неможливо повернути. Про це говорять по всьому світі голосно і часто, але чомусь на ці події реагують (в більшості випадків) лише обіцянками. Здається, що проблеми екології не є аж настільки актуальними, щоб їх поширювати з тією швидкістю як і матеріали так званої «жовтої преси». То чи правда те, що: «Проблеми екології – це проблеми тих, хто має гроші, і нехай вони цим і переймаються»? Чи все ж це є важливим для всіх?

Прокоментуйте: