Промова Папи Франциска до Міністрів ЄС з питань довкілля

altСереда, 16 вересня 2015

Пані та панове, Доброго ранку!

Сердечно вітаю всіх Міністрів ЄС з питань довкілля! В останні роки те, чим ви займаєтесь, набуло великого значення для збереження нашого спільного дому. Насправді, довкілля – це спадщина всього людства, і кожен з нас має відчувати відповідальність за нього. Це спільна діяльність, яка потребує ефективної співпраці на рівні міжнародної спільноти.

Я вельми вдячний за цю зустріч, яка дає мені можливість стисло викласти вам свої думки стосовно важливих міжнародних заходів прийдешнього місяця: прийняття Цілей Сталого Розвитку – наприкінці місяця, а також Конференції з питань змін клімату в Парижі (СОР 21).

Хочу зосередитися на трьох принципах. Насамперед це принцип солідарності – слово, яке іноді забувають, а іноді використовують у надто «стерильних умовах». Ми знаємо, що бідні є найвразливішими до погіршення стану довкілля; вони страждають найбільше. Тому солідарність – це застосування ефективних засобів, завдяки яким зможемо одночасно і припинити погіршення стану довкілля, і подолати бідність. Позитивного досвіду в цих питаннях нам не бракує. Візьмімо для прикладу розвиток відповідних технологій, які здатні якнайкраще використовувати людські, природні та соціоекономічні ресурси на місцевому рівні з метою забезпечення сталого розвитку на довгострокову перспективу.

По-друге, принцип справедливості. В енцикліці «Славен будь» я згадував про «екологічний борг» (особливо між північчю та півднем), що пов’язаний з відсутністю екологічної рівноваги, а також невідповідним використанням природних ресурсів певними країнами. Ми повинні ліквідувати цей дисбаланс. Такі країни покликані зробити внесок, щоб віддати цей борг-обов’язок і значно обмежити споживання невідновлюваної енергії, пропонувати джерела енергії країнам, які мають таку потребу, для покращення методів та програм сталого розвитку; створити системи управління лісами, транспортом та відходами; серйозно взяти до уваги важливу проблему харчових відходів; віддавати перевагу моделі циркулярної економіки; заохочувати до нового світогляду та нового стилю життя.

По-третє, принцип участі, тобто залучення всіх зацікавлених осіб, навіть тих, які часто залишаються «в резерві», коли настає час приймати рішення. Ми живемо в дуже цікавих умовах: з одного боку, наука й технології дають нам небувалу владу; з іншого боку, відповідне використання цієї влади вимагає комплексного та всеосяжного бачення. Ми повинні бути відкритими до діалогу, натхненного цим баченням, що вкоренилось у цілісну екологію, яка і є основною темою енцикліки «Славен будь». Це, звичайно, великий культурний, духовний та освітній виклик. З поваги до нашої гідності та створіння діймо за такими принципами: солідарність, справедливість та участь.

Шановні міністри, незабаром розпочнеться Конференція з питань змін клімату (СОР 21). Не марнуймо часу, щоб досягнути мети: об’єднати всі позитивні імпульси, що можуть посприяти у цьому важливому процесі. Закликаю посилити вашу діяльність й активізувати роботу ваших колег, щоб досягти бажаних результатів у Парижі. Від себе особисто та з боку Святого Престолу обіцяю підтримку, щоб гідно відповісти на благання Землі та крик нужденних. Дякую Вам!

Переклад з англійської мови здійснено Бюро УГКЦ з питань екології