Актуальна тема

Меню

Для водіїв

Дбай про довкілля за кермом. Поради для економії пального

Скільки можна економити?

Згідно з експертними оцінками бензин і дизельне паливо будуть і надалі дорожчати. Мабуть, мало хто знає, що при належних знаннях та бажанні можна економити до 35-­40% пального. Як зменшити витрати власного гаманця і одночасно зробити добрий внесок для зниження викидів парникових газів та збереження природного довкілля – про це ви дізнаєтесь з наступних порад.

Вибір автомобіля

Економія палива залежить в першу чергу від вибору вашого майбутнього авто. Марка, потужність і величина автомо­біля суттєво визначають витрати палива, фінансів, а також рівень забруднення до­вкілля під час його експлуатації.

Загальний технічний стан

Технічно справне авто витрачає менше палива. Якщо у вашого автомобіля розбалансовані колеса, повітряний фільтр та свічки по­требують заміни, а двигун – капітального ремонту, то не дивуйтесь, що не встигаєте його заправляти. Якщо ж хочете мен­ше витрачати на паливо (не говорячи про власну безпеку), то інвестуйте в доскона­лий технічний стан автомобіля.

Свічки запалю­вання

Регулярно перевіряйте стан свічок запа­лювання. Якщо вони несправні, то процес згоряння не є оптимальним і, відповідно, збільшується використання палива.

Фільтр

Як авто на бензині, так і дизельні мають повітряні фільтри. Сильно забруднений фільтр може бути причиною збільшення витрат палива до 8% і, відповідно, збіль­шення концентрації вихлопних газів. Тому необхідно його регулярно замінювати.

Тиск в шинах

Кожен, хто їхав на велосипеді, в якого хоча б одно колесо було підспущене, тобто тиск повітря в якому був значно меншим від норми, зауважив, що при їзді потребує більших затрат енергії, ніж завжди. Те саме відбувається при їзді на автомобілі!

Тому необхідно регулярно перевіря­ти тиск повітря в шинах і при потребі підкачувати їх.

Оптимальний тиск шин вказано в інструкції з експлуатації ва­шого автомобіля. Правильний тиск в ши­нах дозволяє економити до 10% палива і продовжує їх термін експлуатації.

«Зелені шини»

  • Це шини, що завдяки спеціальній кон­струкції та складу матеріалу мають менший спротив руху (наприклад, Michelin Energy).
  • Тести показали, що в середньому за­вдяки таким колесам можна економи­ти біля 300 грамів палива на 100 км.
  • Фахівці підрахували, що якщо б тіль­ки в Європі «перевзути» всі авто в «зелені шини», то щорічно можна було б економити не менше 4,5 мільярда лі­трів бензину, 1,5 мільярдів дизельного палива та, відповідно, зменшити вики­ди С02 на 15 мільйонів тонн.

«Зимові шини не для літа»

Зимові шини в літній сезон та ширші шини спричиняють додаткові витрати палива!

Яке масло більш «зелене»?

Використання синтетичного масла, в по­рівнянні з мінеральним, дозволяє в загаль­ному економити ще близько 5% палива. Особливо вагомою є економія при пуску холодного двигуна в холодну пору року (завдяки меншій густині «синтетики»).

Ще одна можливість заощаджувати па­ливо полягає в додаванні спеціальних при­садок до масла, які знижують рівень тертя деталей мотора, що веде до його вищої по­тужності і, тим самим, до економії палива.

Плануйте маршрут!

Обирайте найкоротші маршрути та не забувайте про ремонти доріг чи мостів, які відбуваються у місті. Використовуйте для планування маршрутів електронні карти та GPS навігатори.

Перед стартом

Спочатку потрібно зафіксувати ремінь безпеки, перевірити і за необхідності поправити дзеркала, а тоді вже й рушати з місця.

Уникайте поїздок на короткі відстані!

Особливо зимою, при низьких темпера­турах та їзді на короткі відстані, рівень витрат палива є надзвичайно високим. Для авта середнього класу – до 30 л на 100 км. Після 1 км їзди це все ще – 20 л. І тільки після 4-го кілометру витрати палива вихо­дять на нормальний рівень – 6-7 л.

Це зумовлено тим, що мотор потребує певного часу для того, щоб розігрітись до оптимальної для експлуатації температу­ри. Тільки після цього витрати палива по­чинають відповідати вказаним в інструкції з експлуатації даного автомобіля. Навіть влітку споживання палива при холодному старті протягом перших двох кілометрів є на 50% вищим від нормального споживан­ня.

Дотримуйтесь дистанції

Дотримання належної дистанції до авто, що попереду, дозволяє уникати частого гальмування та енергопожираючого при­швидшення руху.

Використання накату

Якщо незабаром потрібно зупини­тись (наприклад, попереду червоне світло світлофора), то зекономити можна, забравши ногу з педалі газу і, включивши нейтральну передачу, ви­користати інерційний рух автомобіля. При холостому ході авто споживає приблизно 0,5-1,0 л палива за годину. Якщо авто ще котиться, а загорілось зелене світло, то ще додатково еко­номимо паливо, бо не змушені цілком зупинятись та витрачати подвійну кількість палива на рушання і розгін.

Увага! За мокрої і слизької, покритої снігом чи льодом дороги, необхідно відмовитись від застосування накату. Найголовніше безпека руху!

Вищі передачі – менше палива

Чим вища передача (при однаковій швидкості), тим менше споживання па­лива, тому чимшвидше переключайтесь (в межах розумного та дозволеного) з нижчих передач на вищі. Зважте, що осо­бливо «ненажерливою» є 1 передача!

Треба пильнувати, щоб мотор не працював на оборотах вищих від 2500. При швидкості 30 км/год, по можливості, вклю­чати 3 передачу, а при 50 км/год – 4 пе­редачу.

Згори – без газу

Для чого газувати, коли їдемо згори? Можемо увімкнути нейтральну передачу, якщо кут схилу забезпечить бажану швидкість і при цьому не постраждає безпека руху.  Завдяки відповідній передачі вибираємо бажану гальмівну дію мотора: нижча передача – менша швидкість, вища пере­дача – більша швидкість.

Увага! Під час їзди ніколи не виключайте мотор, оскільки тоді  в сучасних автомобілях виключаються підси­лювач керма, гальмів та інші функції безпеки, що може призвести до трагічних наслідків.

При тривалих зупинках

Виключайте мотор при довгому чеканні. При тривалих зупинках у пробках, перед світлофорами та залізничними переїздами можна глушити двигун.

Уникайте надто високих швидкостей!

Оптимальною для споживання палива є швидкість 90-100 км/год. При збільшенні швидкості різко зростають витрати пали­ва. Так, наприклад:

При 90-100 км/год – біля 6 л/100 км

При 130 км/год – 8 л/100 км

При 160 км/год – 10 л/100 км

Константна швидкість

Важливо вибрати оптимальну за даних умов швидкість і рухатись рівномірно, а не хаотично змінювати темп руху (пришвид­шення – уповільнення).

Уникайте «stop and go»!

Маєте вибір між «stop and go» і недале­ким об'їздом? Якщо хочете заощадити па­ливо, краще виберіть об'їзд і уникайте «stop and go». Часті гальмування та газування, зупинки та стояння з увімкнутим двигуном спричинять значно більші витрати палива.

Доцільніше проїхати трохи більшу від­стань, але не зупинятися на світлофорах і в пробках. Особливо це необхідно враховува­ти у великих містах. Для правильного ви­бору маршруту, що забезпечить економію палива, часу та нервів, потрібно враховува­ти все – час доби, день тижня, сезон, наяв­ність тих чи інших установ у районі.

Спротив вітру

Уникайте зайвого спротиву вітру. Відкри­те вікно при підвищеному спротиві вітру спричинює значні перевитрати палива (до 1л на 100 км). Навіть порожній багажник, змонтований на даху авто, спричиняється до вагомих додаткових витрат палива.

Кондиціонер

Кондиціонер суттєво збільшує спожи­вання пального. Наприклад, в міському циклі – до 2 л/100 км.

Авто – не склад

Не слід використовувати авто як склад, де можна знайти речі на всі потреби, оскільки приблизно 100 кг додаткової ваги збільшують витрати палива до 0,7 л на 100 км. Тому заберіть з автомобіля всі зайві речі.

Спільні поїздки

Організовуйте спільні поїздки! При спільних поїздках на роботу чи відпочинок скорочення витрат на паливо є пропорцій­ним до кількості людей, які беруть в них участь.

Відмовтесь від зайвих кілометрів!

Організуйте своє життя так, щоб змен­шити непотрібні мандрівки та побільше залишати авто на стоянці.