Актуальна тема

Меню

Заощаджуємо з холодильником

Заощаджуємо з холодильником

Холодильники та морозильники вико­ристовують біля п'ятої частини струму в хатньому господарстві. Споживання енергії залежить, в першу чергу, від енергоефективності, а також від того, скільки теплоти та вологи попадає всередину приладу. Назагал можна економити понад 50% енергії, яку споживають холодильники.

Більше тепла – більші затрати енергії

Не заставляйте ваш холодильник «поті­ти», встановивши його безпосередньо по­ряд з газовою плитою чи опалювальними приладами, оскільки це спричинить до­даткові затрати енергії. Також не ставте холодильники біля вікон, під пряме попа­дання сонячних променів.

 

Більше морозу – більші затрати енергії

Споживання енергії холодильником дуже сильно залежить від режиму його роботи. Чим більш нижчою є температу­ра в холодильнику чи морозильній камері, тим більше потрібно енергії для її під­тримання. Як правило, цілком достатньою є температура +6-7°С в холодильнику і -18°С – в морозильній камері. Кожен додатковий градус зниження температури в холодильнику спричинює до 5% додатко­вих витрат енергії.

Гаряча їжа не для холодильника

Гарячу їжу чи продукти залишіть охо­лонути, перед тим як ставити в холодиль­ник чи морозильну камеру.

Порядок

Добрий порядок в холодильнику чи мо­розильній камері дозволяє уникнути за­йвих пошуків потрібного продукту і за­побігає тривалому відкриванню дверей та додатковим затратам струму.

Розфасування

Розфасовуйте для зберігання в моро­зильній камері м'ясо та інші продукти на порції, відповідні до дійсних потреб. Заморозивши велику порцію м'яса, яку неможливо відразу спожити, доведеться її залишки заморожувати по­вторно, що буде вимагати додаткових за­трат енергії, не говорячи вже про небез­пеку для здоров'я.

Заміна ущільнюючих прокладок

Необхідно чимшвидше замінити пошко­джені ущільнюючі прокладки на дверях, оскільки навіть через маленьку дірку може «вилетіти» багато коштів на додатково ви­трачену енергію.

«Шуба» з льоду

З води у продуктах харчування і пові­тря в холодильних приладах утворюється іній. Чим товщим є шар інію (льоду), тим більшим є споживання енергії. Тому не до­пускайте наростання сніжної «шуби», для цього:

  • Не відкривайте зайвий раз двері при­ладу.
  • Чимшвидше закривайте прилад.
  • Регулярно (у міру необхідності) проводьте розмороження.

Вільний простір

Потурбуйтесь про те, щоб прилад міг до­бре віддавати свою теплоту назовні. Для цього не варто ставити його надто близько до стіни.

Чистота зберігає струм

Регулярно очищуйте теплообмінник від пилу та павутиння. Це покращить віддачу тепла та зменшить затрати енергії.

Чим більший – тим кращий?

При купівлі холодильника співставте його величину з дійсними потребами. За­великий холодильник спричиняє зайві ви­трати енергії.

Економічність

При купівлі холодильника звертайте увагу на клас економічності – від А до О. Клас А –  дуже економічні, В –  менш економічні й т. д. Ще більш економічними при експлуатації є холодильні прилади но­вого покоління, які відносяться до катего­рії «А+» або «А++». При тому, в принципі, прилад категорії «А+» споживає до 25% і прилад категорії «А++» до 45% енергії менше, ніж прилад відповідного об'єму класу енергоефективності «А».

Функція «саморозморожування»

Ви зможете заощаджувати до 50% елек­троструму, якщо придбаєте модель холо­дильника із функцією саморозморожуван­ня.