Актуальна тема

Меню

Переваги раціонального теплозбереження

Переваги раціонального теплозбереження

Сьогодні показник споживання газу та інших енергетичних ресурсів в Україні в декілька разів перевищує середньоєв­ропейський, що катастрофічно впливає на економічне та екологічне становище країни. Відповідно, завдяки раціональ­ному використанню енергії та теплозбереженню можна досягнути суттєвого покращення енергетичної, екологічної та економічної ситуації. При цьому, саме у сфері опалення, завдяки пев­ному знанню та бажанню його застосо­вувати у повсякденні, можна економи­ти найбільшу кількість електроструму, газу та інших енергоносіїв. Чому? Тому що саме при опаленні споживається найбільша частина всієї енергії, яка використовується в домашньому гос­подарстві (до 70%). При тому, часто ця енергія використовується надзвичайно марнотратно.

Баланс теплових витрат

В холодну погоду, в загальному, 28% те­пла втрачається через недбало ущільнені двері і вікна, 18% – через стіни, 6% – че­рез підлогу та підвальні приміщення, 16% – через стелю та дах і 32% – через венти­ляційні отвори і димоходи.

 

Раціонально плануймо!

Думка про необхідність енергозбере­ження має бути присутньою вже при плануванні будинку, зокрема при ви­значенні його величини, кількості, розміру та розташування вікон, а та­кож виборі оптимальної системи опа­лення.

Чудернацький будинок-палац з ба­гатьма кутами, виступами та багатим на перепади «ландшафтом даху» буде потребувати значно більше енергії для теплозабезпечення, ніж компактно по­будований дім однакової величини.

В багатоквартирному будинку витра­ти теплової енергії суттєво залежать від частки зовнішніх площин (зовнішні стіни, стеля, дах, підвальне приміщення під підлогою), через які проникає додатковий холод. Тому ку­тові квартири, а зокрема на першому та останньому (особливо піддаховому) поверсі, як правило, витрачають значно більше теплової енергії, ніж квартири всередині будинку, які тор­каються своїми стінами, стелями та підлогами теплих сусідніх квартир.

Економимо інвестуючи!

 • Витративши при будівництві чи ре­монті будинку дещо більше грошей на енергозберігаючі матеріали, ви за­ощадите енергію і в довгостроковій перспективі суттєво зекономите на опалюванні та зменшите викиди пар­никових газів.
 • Належна теплоізоляція будинку (зо­внішніх стін, підлоги та стелі) дозво­ляє знизити більш ніж удвічі витрати на опалення та шкоду для довкілля!
 • Понад 50% енергії можна економи­ти завдяки заміні застарілого котла системи водяного опалення на більш енергоощадливу модель.
 • Заміна кахельної пічки на газовий конвектор дозволяє майже втричі знизити витрати на опалення.
 • Якщо є можливість, встановіть на даху будинку сонячні панелі, з допо­могою яких можна одержувати гарячу воду та електроенергію.

Оптимальна температура

Для самопочуття та здоров'я людини в приміщеннях, де проводимо найбіль­шу кількість часу, найбільш опти­мальною є температура 19-20°С, а для спальні – 16-18°С.

Кожен градус зменшення кімнатної температури економить 6% коштів, затрачених на опалення.

Таким чином, підвищуючи темпера­туру нагрівання нашого помешкання з 19°С до 24°С, ми додатково витрачаємо до 30% енергії, що йде на опалення.

Надто висока температура робочих та житлових приміщень є також причиною зниження працездатності та ви­никнення простудних захворювань.

«Гроші на вітер»?

В опалювальний сезон через недостатню ізоляцію вікон можна втрачати намарно по­над 30% тепла. Відповідно саме тут лежить великий потенціал економії. Щоб його реа­лізувати, необхідні не надто великі зусилля: кожного року перед опалювальним сезо­ном перевірте щільність вікон.

Для цього можна поставити аркуш па­перу між вікном та рамою. Якщо ар­куш можна легко витягнути, то ущіль­нення є недостатнім.

Варто також перевірити, чи немає мікрошпарин в рамах. Найкраще це зробити у вітряний день із палаючою свічкою.

Сьогодні для утеплення вікон можна придбати спеціальні теплоізолюючі стрічки. А ще краще придбати мета­лопластикові склопакети, що забезпе­чить добру тепло- та шумоізоляцію.

Правильне провітрювання

 • Уникайте тривалого провітрювання і провітрюйте замість того коротко (5-7 хв.), але зате частіше та інтен­сивніше (широко відчинивши вікно чи кватирку).
 • Недопустимим марнотратством є за­лишення відкритою кватирки за хо­лодної погоди.
 • Чим холодніше на вулиці, тим корот­шим має бути провітрювання, оскіль­ки тоді циркуляція повітря відбува­ється значно швидше.

Розповітрення системи опалення

Якщо у вас недостатньо нагріваються батареї системи водяного опалення, всу­переч відкритому клапану термостата, чи нагріваються нерівномірно, або ж в бата­реях чути сторонній звук, то можливою причиною може бути попадання в систему повітря.

В такому випадку необхідним є розпові­трення системи опалення, яке можна здій­снити наступним чином: закрийте клапан термостата та від­крийте клапан розповітрювання на батареї і, підставивши якусь посудину, випускайте повітря, чекаючи поки не почне виходити вода.

Тоді знову закрийте клапан розповітрення і поставте у початкове поло­ження клапан термостата.

Інше

 • Не накривайте нагрівальні прилади речами, адже це зменшує теплообмін.
 • Не закривайте радіатори опалення занавісками чи невдало розставлени­ми меблями.
 • Зменшіть подачу тепла на ніч чи пе­ред виходом на роботу.
 • Закривайте на ніч віконниці, жалю­зі та гардини. Це дозволяє знизити втрати тепла приблизно на 10%.
 • За довшої відсутності зменшіть опа­лення до мінімуму.
 • Встановіть позаду батареї теплоізо­ляційний екран. В найпростішому ва­ріанті це може бути звичайна фольга.
 • Вдягайтесь відповідно до сезону. Зима – це не час для шортів та футболки. Натомість тепла сорочка чи светр до­зволять комфортно почувати себе в приміщенні і заощаджувати тепло та енергію, відмовитись від надмірного опалення.
 • Опалючи приміщення, які не викорис­товуєте, ви намарно витрачаєте гроші, завдаєте шкоди довкіллю.
 • Закривайте двері до суміжних неопалювальних кімнат.
 • Подвійні вхідні двері також допомо­жуть зменшити втрати тепла з вашо­го помешкання.
 • Слідкуйте за тим, щоб були закрити­ми вхідні двері до під'їзду – це збере­же вам тепло та стіни від цвілі.