Актуальна тема

Меню

Великопосна ініціатива 2024

Зелений офіс

«Зелений офіс» для дому

Під час роботи з комп'ютером та іншою офісною технікою марнується багато елек­тричного струму. Наприклад, монітор та системний блок, як правило, залишаються включеними під час тривалих пауз, сканер і принтер включаються автоматич­но з комп'ютером, навіть тоді, коли в них нема жодної потреби. Таким чином, як на ро­боті, так і дома, при експлуатації офісної техніки існує вагомий потенціал економії.

Купівля нових приладів

Екологічне маркування

Обираючи офісну техніку, перш за все зверніть увагу на наявність екологічно­го маркування: наприклад, Energy Star (США), Blue Angel (Німеччина), Eco Mark (Японія), тощо. Таке маркування під­тверджує зменшення негативного впливу сертифікованого приладу на навколишнє середовище у процесі виробництва, вико­ристання та утилізації.

 

Енергоефективність

  • Віддавайте перевагу обладнанню з най­вищим класом (А) енергоефективності та гарантією не менше трьох років.
  • Відповідно до типу приладу енергоспо­живання в активному стані та режимі очікування можуть дуже відрізнятися. Для приладів, які мусять постійно бути до диспозиції, але відносно мало часу дійсно експлуатуються (наприклад, принтер) важливим є низький рівень споживання в режимі очікування. Для приладів, які постійно експлуатуються, наприклад, комп'ютери чи монітори, значно важливішим є нижчий рівень споживання в режимі експлуатації.
  • Бажано обирати рідкокристалічні мо­нітори, що споживають на 25-65% мен­ше струму, ніж звичайні, та є більш безпечними для зору.

Функціональність

  • При купівлі принтера та копіювально­го апарату (ксерокса) обирайте моде­лі, які можуть автоматично друкувати на обох сторінках з достатньо висо­кою швидкістю (приблизно 17 с/хв. для принтерів та 32 с/хв. для ксероксів). Також переконайтесь, що вони можуть працювати із 100% пере­робленим папером і чи підлягають їх картриджі повторній заправці.
  • Зверніть увагу на об'єм жорсткого диска і оперативної пам'яті, а також на швидкість процесора. Вищі показни­ки дозволять довше не поновлювати обладнання.
  • Задумайтесь над перевагами ноутбу­ка перед настільним комп'ютером, що дозволяє суттєво економити енергію та збільшувати персональну мобіль­ність.

Користування офісною технікою

Вмикаємо для роботи

Вмикайте обладнання тоді, коли по­чинаєте з ним працювати. Не варто вмикати все й одразу (комп'ютер, сканер, принтер, копір...), як тільки приходите на робоче місце.

Офісну техніку, що рідко вживається, наприклад, принтер чи сканер, вклю­чайте тільки за дійсної потреби, адже їх сукупні витрати енергії в режимі очікування можуть перевищити ви­трати комп'ютера, що працює.

Скрін-сейвери

Не користуйтесь скрін-сейверами (анімаційними заставками) для захисту мо­нітора, оскільки ця функція не дозволяє йому перейти в режим очікування.

Вимикаємо!

  • Монітори споживають приблизно таку саму кількість енергії, як і системний блок, тому виключайте їх навіть за коротких пауз, також не забувайте вимикати весь комп'ютер, якщо за­лишаєте робоче місце на триваліший час.
  • Налаштуйте систему енергозбере­ження вашого комп'ютера, вибравши оптимальний час для переходу моні­тора та системного блоку в режими очікування та повного спокою.
  • Не забудьте вимкнути персональний комп'ютер та інше офісне обладнання після завершення праці.

Кімнатні рослини

Розведіть в офісі кімнатні рослини – це красиво і корисно! Кімнатні рослини, зокрема кактуси, поглинають шкідливе електромагнітне випромінювання при­ладів (комп'ютерів та іншої офісної техніки), сприяють очищенню повітря та створюють сприятливу робочу атмос­феру.

Як зробити друк більш дружнім до при­роди?

І вдома, й на роботі нам доводиться ба­гато чого друкувати. Часто вже за кілька годин надрукований матеріал стає нікому не потрібний. Добре, коли він потрапляє у місця для збору макулатури, але частіше все це відправляється до смітника...

Друкуйте менше!

Зважте, чи справді вам потрібний той чи інший документ у друкованому ви­гляді, адже значну кількість матеріа­лів, яку ми відправляємо на друк, ми потім ніколи не читаємо у роздрукованому вигляді.

Попри те, зберігаючи документи в електронному варіанті, не тільки уни­каємо завалів макулатури, але й економимо час та нерви при їх пошуку.

Екологічна креативність

Зважайте на довкілля вже під час ство­рення та набору матеріалів: не викорис­товуйте занадто великі шрифти та інтер­вали між рядками, видаляйте непотрібну графіку.

Двосторонній друк

Друкуйте з обох сторін паперу, розмі­щуючи по дві сторінки на одному арку­ші.

Різні документи – різний папір?

Використовуйте різний тип паперу для різних документів: більш якісний для важ­ливих, менш якісний та використаний з одного боку – для чернеток.

Папір із вторсировини

Купуйте та використовуйте папір із вторинної сировини.

«Економ-режим»

Використовуйте при друкуванні «режим економії» чорнил чи тонеру ваших принтерів.

Менше кольорів

Кольорові чорнила, як правило, виготов­ляють з додаванням різноманітних шкідли­вих речовин. Тому використовуйте якомога менше кольорів при підготовці матеріалу.

Потенціал інтернету

Використовуйте можливості інтернету і, замість на папері, публікуйте інформацію у всесвітній мережі.