Солідарність у кризі. Пошук за новими шляхами

28-30 квітня 2011 р.  у Відні відбувся соціально-етичний симпозіум на тему “Солідарність в кризі. Пошук за новими шляхами”. В цьому науковому заході, організованому Об’єднанням католицької соціальної етики в Центральній Європі, взяли участь близько 100 учасників із 15 європейських країн.

На пленарних засіданнях і в ході роботи окремих робочих секцій симпозіуму були розглянуті різноманітні суспільні виклики та проблеми сучасності, які неможливо подолати без солідарної поведінки та допомоги.

Окремий акцент був поставлений на розгляд та аналіз питання екологічних аспектів солідарності. Було констатовано, що християнське розуміння солідарності вимагає також солідарного ставлення та поведінки до всього Божого створіння – природи. В той же час, безвідповідальне ставлення до природного довкілля, його понадмірна експлуатація, виснаження та руйнування є причиною кризової ситуації для багатьох людей, для цілих суспільств та окремих держав, а також для майбутніх поколінь. В роботі симпозіуму взяв участь керівних Бюро УГКЦ з питань екології, проф. д-р Володимир Шеремета, який виголосив доповідь на тему “Чорнобиль – як виклик для солідарності”.

Одним із основних висновків симпозіуму є те, що кризу солідарності можна подолати тільки задяки системному підходу, а саме, необхідно формувати солідарність як внутрішню настанову та готовність допомогти ближньому, який знаходиться в критичній ситуації, на засадах біблійної заповіді любові та християнських чеснот. З іншого боку необхідним є формування суспільних та державних структур, які б стояли на сторожі загального блага та сприяли осягненню всестороннього добра окремих людей.

На переконання фахівців соціальної етики Центральної Європи, солідарність має мати за мету не тільки подолання наслідків певної критичної соціальної ситуації, але має бути також направлена на усунення її причин.

 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології